Shuntgrupper

WITA-TAAKE

Shuntgrupper og shuntblokker fra tyske Wita-Taake er ferdig sammensatte enheter for varmeeffekter opp til ca. 20 kW. Shuntgruppene leveres med tilpasset trykkstøpt isolsjon for å hindre varmetap. Utekompensert WAK-100 styringsautomatikk kan monteres direkte på blandeventilen. Gruppene leveres med by-pass ventil, overtrykksventil og temperaturavlesning både for tur og returløpet.
 

Image of 489961_168_252Image of 490208_178_237